Editing the Article Info on your Articles Page | Centrum pomocy - SITE123

Editing the Article Info on your Articles Page

Editing your posts on your articles is important for updating information on your website and keeping track of things that change in the businesses or topics you write articles about.


To edit the article info:

  1. In the editor click on Pages. 
  2. Scroll to the article page and click the blue Edit button. 
  3. In the article window that appears, click the blue Edit button on one of the articles
  4. Make all the changes desired.
  5. Click save once finished.


Potrzebujesz więcej pomocy? Jesteśmy tu, aby pomóc 24/7
Powiązane artykuły:
Nie czekaj dłużej, stwórz swoją stronę już dziś! Stwórz stronę internetową

Ponad 2373 stron SITE123 utworzonych dzisiaj w US!